Obchodní podmínky a reklamační řád

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
2. Uzavření kupní smlouvy
3. Odstoupení od kupní smlouvy
4. Ceny zboží a platba
5. Dodací podmínky
6. Reklamace zboží, záruční podmínky
7. Ochrana osobních dat
8. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů


Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu Eco Pure (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen "Spotřebitel") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.ecopure.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.


Provozovatel :

Luxsense s.r.o
Velehradská 2641
767 01 Kroměříž
IČO: 05462410
DIČ: CZ05462410

Bankovní účet:   2801084135 / 2010   Fio banka, a.s.
E-mail: info@ecopure.cz
Telefon: 00420 773 122 202
(dále jen „Prodávající“)

Spotřebitelem
je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

Kupující, který není spotřebitelem – je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující, který není spotřebitelem“).

2. Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, které jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Prodávající vyjadřuje umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách svoji vůli uzavřít Kupní smlouvu na zboží.

Pro objednání zboží vyplní Spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní obchodu a Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně měnit údaje.
Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Vznik Kupní smlouvy.
Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím Spotřebiteli informativním e-mailem na jeho e-mailovou adresu.
Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Spotřebitel sám.

Pokud objednávku zasílá Kupující, který není Spotřebitel, má se za to, že objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy.

Objednávka může být kromě webového rozhraní doručena Prodávajícímu též prostřednictvím elektronické pošty.


Informace o uzavřené Kupní smlouvě a Obchodních podmínkách

Uzavřením Kupní smlouvy Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách rozhraní obchodu Prodávajícího. Spotřebitel je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Ceny uvedené v Kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační  řád tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

3. Právo spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy


Spotřebitel může bez udání důvodu do 14 dnů (dle § 1820 odst. 1 písm. F občanského zákoníku) odstoupit od Kupní smlouvy.

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno nejdéle do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
Spotřebitel zašle Prodávajícímu zboží na adresu uvedenou v kontaktu obchodu Prodávajícího, a to včetně kopie faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupuje od uzavřené Kupní smlouvy.
Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v neporušeném původním obalu!!!


Termíny pro přezkoumání vráceného zboží a vrácení zaplacené ceny
Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. U kosmetických přípravků s bezpečnostním hygienickým uzávěrem nebo pojistkou proti otevření, nesmí být tento uzávěr či pojistka odstraněny.
V případě právoplatného odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli kupní cenu (včetně nejlevnějšího poštovného za dodání zboží od Prodávajícího ke Spotřebiteli) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený Spotřebitelem. Spotřebitel  nemá nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět Prodávajícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti při vracení zboží Spotřebitelem v případě jeho osobního předání.
Spotřebitel bere na vědomí, že pokud vracené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Vracení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím přijato.

Nepřevezme-li si bezdůvodně zákazník objednané zboží, je povinen uhradit na náš účet do 30 dnů veškeré náklady spojené s přípravou a odesláním objednávky. V opačném případě bude pohledávka předána k vymáhání.

4. Ceny zboží a platba


Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky Prodávajícího. Spotřebitel akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné s platností ke dni odeslání objednávky.

Spotřebitel si může vybrat z těchto možností způsobu úhrady za dodané zboží:

  • hotově při předání zboží zaslaného na dobírku,
  • převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury na bankovní účet:  2801084135 / 2010    Fio banka, s.a. (expedice probíhá až po přijetí platby).

Pro rychlé vyřízení objednávky uvede Spotřebitel správný variabilní symbol, který je uveden na faktuře.

Ceny a platby na Slovensko:

  • převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury na bankovní účet:

Číslo účtu: 2701089705 / 2010
IBAN - CZ0720100000002701089705
BIC - FIOBCZPPXXX

Fio banka, s.a. (expedice probíhá až po přijetí platby).

Při platbě na účet je cena pevně danná ke dni zakoupení produktu a je neměnná.

Vaši platbu očekáváme do 5 pracovních dnů. Poté bude Vaše objednávka automaticky zrušena.

5. Dodací podmínky


Zboží je doručováno jen na adresy v České republice a ve Slovenské republice. Většina objednávek je vyřizována neprodleně po uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, přičemž zboží označené jako „skladem“ je expedováno do 2 (dvou) pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, v případě platby za zboží převodem po připsání platby na příslušný bankovní účet podle článku 4 Obchodních podmínek. Zboží, u kterého je uvedeno „není skladem“, není možné objednat přes internetový obchod, ale Spotřebitel se může na jeho dostupnost dotázat Prodávajícího e-mailem a ten jej bude neprodleně informovat o jeho dostupnosti a možnosti uzavřít Kupní smlouvu prostřednictvím e-mailové objednávky.
V případě, že Prodávající nebude moci z různých důvodů dobu expedice dodržet, bude kontaktovat Spotřebitele a informovat ho o reálném termínu expedice objednaného zboží.

V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Způsob a cena doručení v České republice:

Spotřebitel má možnost volby způsobu dodání z možností zobrazených ve formuláři objednávky:

  • prostřednictvím České pošty jako doporučný balík při platbě předem je poštovné 90 Kč,
  • prostřednictvím České pošty jako doporučný balík s dobírkou: je poštovné 120 Kč,

Uvedené ceny platí pro dodávky na adresy v České republice a jsou včetně DPH.

Zdarma je dodána každá jednorázová objednávka přesahující částku 2.500 Kč s DPH (bez ceny poštovného).

Způsob a cena doručení ve Slovenské republice:

Zboží odesíláme prostřednictvím přepravní společnosti České pošty.
Podmínkou pro odeslání je platba předem bankovním převodem.

Cena poštovného na Slovensko je: 3,42 EUR

Zdarma je dodána každá jednorázová objednávka přesahující částku 2.500 Kč (bez ceny poštovného).Při převzetí zboží od přepravce je Spotřebitel povinen zkontrolovat stav zásilky. Pokud zjistí  porušení obalů zásilky, které může svědčit o neoprávněném vniknutí do zásilky, doporučuje Prodávající, aby zásilku od přepravce nepřevzal a sepsal s ním reklamační protokol o poškození zásilky. Převzetím zásilky Spotřebitel stvrzuje, že zásilka se zbožím byla doručena v pořádku a splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Reklamační řád, záruční podmínky


Záruční lhůta
Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno
na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat.
Např.je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od jeho otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží Spotřebitelem.
V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Záruční list
Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Prodávající na vyžádání Spotřebitele vystaví záruční list.


Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí Spotřebitelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Spotřebitel před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.


Uplatnění reklamace
Při vyřizování reklamace se snažíme vyjít Spotřebiteli vstříc. V případě, že Spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Spotřebitelem nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady, pokud byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

Reklamované zboží zašle Spotřebitel na adresu Prodávajícího společně s kopií dokladu o koupi –  dodacího listu a průvodního dopisu se stručným popisem vady.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
Luxsense s.r.o
Velehradská 2641, Kroměříž 767 01
Tel: +420 773 122 202

Reklamaci je možné uplatňovat i osobně po předchozí telefonické dohodě.

Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O přijetí reklamovaného zboží je Spotřebitel informován emailem.


Rozsah záruky
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je Spotřebitel povinen prostudovat záruční podmínky a návod k použití zboží (není-li přiložen, je možné se s ním seznámit na webovém rozhraní obchodu Provozovatele, v popisu daného zboží v sekci: „Použití“) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití, se záruka nevztahuje.


Řešení reklamace uplatněné Spotřebitelem
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění.
V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Spotřebiteli.
Pokud byla reklamace oprávněná, má Spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího).

Cílem obchodu Eco Pure je vyřídit reklamaci ke spokojenosti Spotřebitele.

7. Ochrana osobních dat


Osobní data zákazníka (Spotřebitele) jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením Kupní smlouvy dává Spotřebitel Prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě identifikační číslo a daňově identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze Prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která Spotřebitel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Prodávajícího a nejsou poskytována jiným subjektům. Zpracováním osobních údajů Spotřebitele může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Spotřebitele předávány třetím osobám.

8. Závěrečná ustanovení


Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje Spotřebitel tyto Obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách www.ecopure.cz v den provedení objednávky.
Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného).
Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.
Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Starší verze obchodních podmínek si může Spotřebitel od Prodávajícího vyžádat e-mailem.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu Obchodních podmínek.

V Kroměříži, dne 1.11.2016


Accept

Tyto stránky používají cookies